Cijfers

In het overleg tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs over de afstemming van onderwijs en jeugdhulp is het belangrijk om dezelfde bronnen voor gegevens te gebruiken. Monitor AOJ biedt hiervoor unieke cijfers.

Jeugdzorggebruik per onderwijssoort

Jeugdzorggebruik per onderwijssoort als indicator voor verschillen waarmee in het regionale beleid rekening kan worden gehouden.

Risicofactoren NEET

Risicofactoren voor het niet volgen van een opleiding of niet werken door jongeren (NEET) als indicator voor risico’s op uitval die samenhangen met hun onderwijs- en jeugdzorggeschiedenis.

Andere bronnen

Andere bronnen met actuele cijfers die verband houden met de ontwikkeling van kinderen en jongeren, hun leefomstandigheden, jeugdzorggebruik en onderwijs.

De belangrijkste bronnen voor deze gegevens zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het NJi heeft deze data bewerkt tot vergelijkbare weergaven in diagrammen en grafieken.

Samen interpreteren

Voor alle cijfers en de interpretatie ervan geldt: ga erover in gesprek met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorginstellingen. Laat hen meedenken over preventieve maatregelen zoals vroegtijdig signaleren en het inzetten van de juiste ondersteuning. Om dat gesprek goed te voeren, is het belangrijk om tegelijkertijd steeds te investeren in de samenwerking.