Privacy en cookies

Het Nederlands Jeugdinstiuut faciliteert de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp.Hier lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke cookies wij gebruiken.

Als je vragen of opmerkingen hebt over onze privacy- en cookieverklaring, kun je contact met ons opnemen per telefoon: (030) 230 63 44, per e-mail: privacy@nji.nl, of per post: Postbus 19221, 3501 DE Utrecht.

Privacy

Persoonsgegevens en verwerking

We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom verwerken je persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven waarmee iemand kan worden herkend. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: je naam, geboortedatum of telefoonnummer.

 

Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Alles wat een organisatie met persoonsgegevens kan doen, zoals het verzamelen, doorgeven of vernietigen van persoonsgegevens, zijn verwerkingen.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze gegevens aan ons hebt gegeven. Hieronder staan de soorten doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

 

Contact via e-mail of per post

Je kunt ons per e-mail of contactformulier een vraag stellen. De gegevens die je ons stuurt, gebruiken wij om je vraag te beantwoorden. Als wij jouw gegevens voor een ander doel willen inzetten dan vragen wij expliciet uw toestemming daarvoor.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

 

Je rechten

Op grond van de AVG heb je verschillende rechten. Deze staan hieronder genoemd. Je kunt ons verzoeken om je rechten uit te laten voeren per e-mail of per post. We kunnen je verzoek alleen weigeren als wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of indien het uitvoeren van je verzoek niet mogelijk is op basis van een wettelijke grondslag. Je rechten zijn:

  • Recht om je persoonsgegevens in te zien;
  • Recht om je persoonsgegevens te wijzigen indien deze fouten bevatten;
  • Recht om op te vragen wat wij met je persoonsgegevens doen;
  • Recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Recht op dataportabiliteit (dit is het recht om je persoonsgegevens van ons te ontvangen en/ of door te laten sturen naar derden);
  • Intrekken van toestemming;
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens.

Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij er zeker van zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo nodig nemen wij contact met je op voordat we overgaan tot je verzoek en kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek maar uiterlijk binnen vier weken.

 

Doorgifte en verkrijging

Wij geven of verkopen je persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, of als dit noodzakelijk is op grond van de wet. Wanneer persoonsgegevens van derden worden verkregen, dan gaat het NJi hier net zo zorgvuldig mee om als wanneer zij zelf deze gegevens zou hebben verkregen.

 

Beveiliging

Het NJi neemt passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, diefstal en misbruik. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen.

 

Klachten

Indien je een vraag of klacht heeft met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ook heb je op grond van de AVG de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Neem in dat geval contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens 

 

Aansprakelijkheid

Mochten, ondanks inspanning ter voorkoming hiervan door het NJi, je persoonsgegevens kwijtraken, onrechtmatig worden verwerkt, etc. waardoor je mogelijk enige schade lijdt, dan sluiten wij bij deze aansprakelijkheid voor elke schade uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant van het NJi.

 

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein informatiebestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser wordt uitgelezen of opgeslagen op de harde schijf van je apparatuur, zoals je computer, tablet of mobiele telefoon.

De eerste keer dat je onze website bezoekt, verschijnt een melding dat wij cookies gebruiken. Als je onze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen onze cookies.

 

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het zoeken van informatie op onze website.

 

Google Analytics

Daarnaast verzamelen wij gegevens via Google Analytics, waarbij dit privacy vriendelijk staat ingericht. Dit geeft ons informatie over het gebruik van onze website en helpt ons om de website te verbeteren. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een bepaalde pagina op onze website bekijken. De grondslag voor verwerking via Google Analytics is gerechtvaardigd belang. De informatie wordt verzonden naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor het verzenden van die informatie zijn van het IP-adres de laatste 3 cijfers verwijderd. Meer informatie over Google Analytics lees je in het privacybeleid van Google 

 

Bewaartermijnen en verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Na afloop hiervan verlopen de cookies automatisch. Je kunt vóór het verlopen van deze datum ook zelf cookies verwijderen. Meer informatie vind je in de handleiding van je browser.

 

In- en uitschakelen van cookies

Als je geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van je browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer of niet goed werken of trager zijn. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de Help-functie van je browser en via deze links: