Waar zijn andere actuele cijfers te vinden?

Andere actuele cijfers die verband houden met de ontwikkeling van kinderen en jongeren, hun leefomstandigheden, het jeugdzorggebruik en onderwijs zijn te vinden via de volgende links:

Onderwerp Bekijk de cijfers op:
Achterstandsleerlingen Inspectie voor het Onderwijs: lijst met de gemiddelde schoolweging

Staat van de Jeugd: Achterstandsleerlingen

Eenoudergezinnen Staat van de Jeugd
Verwacht en werkelijk jeugdzorggebruik Nederlands Jeugdinstituut
Kinderen in armoede Staat van de Jeugd
Kleuteronderwijs Staat van de Jeugd
Leerlingaantallen DUO: primair onderwijs en voortgezet onderwijs

extra ondersteuningsbehoefte: Samenwerkingsverbanden op de kaart

Leerlingprognose DUO: primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Minderjarigen CBS: bevolkingscijfers naar leeftijd
Voortijdig schoolverlaters Staat van de Jeugd
Speciaal onderwijs Staat van de Jeugd

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Uitkeringen Nederlands Jeugdinstituut
Werkzoekende jongeren Staat van de Jeugd