Kijk terug: Webinar datagedreven werken en passend onderwijs in de praktijk

Op 23 september jl. vond het webinar datagedreven werken en passend onderwijs in de praktijk plaats. Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseerde samen met het Dashboard Passend Onderwijs, het NJi en de VNG een digitale bijeenkomst over datagedreven werken. Tijdens deze bijeenkomst bespraken Floris Fonville (gemeente Utrecht) en Marlies Visser (gemeente Amersfoort) voorbeelden van datagedreven werken.…

Passend Onderwijs Almere meet, vergelijkt en stelt beleid bij met de Monitor AOJ

Passend Onderwijs Almere meet, vergelijkt en stelt beleid bij met de Monitor AOJ“Monitor AOJ is nuttige voedingsbodem voor uitrol beleid en afstemming ervan.” “School betekent meer dan onderwijs. Het gaat om jeugdwelzijn met als belangrijkste taak het realiseren van onderwijs.” Volgens beleidsmedewerker en projectleider van samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere, Peter de Vries, is versterking met…

Ondersteuning OOGO jeugd

De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als bestuurlijk overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten binnen een regio. Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp af. Denk aan afspraken tussen de wijkteams en zorgteams op scholen,…

Regio Oss en Omstreken

Regio Oss en Omstreken wil inzicht in effectiviteit samenwerking”Privacy is een onderwerp dat in alle gesprekken naar voren is gekomen als oorzaak van een gebrek aan informatiedeling.” In november 2015 is de regio Oss en Omstreken gestart met de monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp (AOJ) om na te gaan in hoeverre het lukt om de…

Terugblik webinar Datagedreven werken

Hoe dragen data bij aan het voeren van een beter gesprek tussen onderwijs en jeugdzorg? Daarover ging de online bijeenkomst ‘Datagedreven werken’ op 15 april jl. Tijdens deze interactieve bijeenkomst vertelde Cindy Poortman van University of Twente over de mogelijkheden van uw data, en met name hoe data bijdragen aan het gesprek in de regio…