Kijk terug: Webinar datagedreven werken en passend onderwijs in de praktijk

Op 23 september 2021 vond het webinar datagedreven werken en passend onderwijs in de praktijk plaats. Het Steunpunt Passend Onderwijs organiseerde samen met het Dashboard Passend Onderwijs, het NJi en de VNG een digitale bijeenkomst over datagedreven werken. Tijdens deze bijeenkomst bespraken Floris Fonville (gemeente Utrecht) en Marlies Visser (gemeente Amersfoort) voorbeelden van datagedreven werken.…

Ondersteuning OOGO jeugd

De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als bestuurlijk overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten binnen een regio. Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp af. Denk aan afspraken tussen de wijkteams en zorgteams op scholen,…