Hoe doet u het?

Monitor AOJ brengt onderwijs en jeugdhulp samen

Ontdek wat beter kan in uw onderlinge afstemming en (preventieve) aanpak met de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Bekijk de cijfers bij u in de gemeente of regio en doe de gratis Regioscan.

Waarom werken met de Monitor AOJ?

null

Verantwoordings- en sturingsinstrument

null

Unieke data over onderwijs en jeugd

null

Kosteloos

null

Benchmarks en cijfers op diverse niveaus

null

Cijfers voor in uw jaarrapportage

null

Bevordert het (OOGO) gesprek in de regio

null

Meet tevredenheid over regionale samenwerking

null

Inzicht in de sterke en zwakke punten van de regio

Monitor AOJ is tot stand gekomen door de samenwerking met de volgende partners: