Hoe doet u het?

Monitor AOJ brengt onderwijs en jeugdhulp samen

Ontdek wat beter kan in uw onderlinge afstemming en (preventieve) aanpak met de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Bekijk de cijfers bij u in de gemeente of regio en doe de gratis Regioscan.

Krijg met dit rapport inzicht in de problematiek van jeugdigen in uw gemeente of regio om zoveel mogelijk problemen vroegtijdig aan te pakken.

Cijfers om inzicht te krijgen in de stand van zaken en regionale aanpak problematiek en het jeugdhulpgebruik naar onderwijssoort.

Krijg inzicht in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van maatwerk en het type aanbod, zoals particulier onderwijs en een andere locatie.

Krijg inzicht in de tevredenheid over de samenwerking door de resultaten uit de vragenlijsten van de Monitor AOJ, die u uitzet onder beleidsmakers, professionals en desgewenst ook ouders en jongeren.

Cijfers om inzicht te krijgen in de in- en doorstroom in het onderwijs en de uitstroom van jongeren naar werk, werkzoekend of een uitkering.

Dit rapport toont aan de hand van de zorg- en onderwijsgeschiedenis van jongeren van 16 tot 25 jaar het relatieve risico om NEET te worden.

Monitor AOJ

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp biedt data-analyse en inzicht in onderwijs -en jeugdcijfers per gemeente en regio.
De enige monitor gericht op de combinatie van deze cijfers. Met de Monitor AOJ kunt u:
  • Verbinden

    Krijg inzicht in de samenwerking in de regio en ga het gesprek hierover aan.

  • Monitoren

    Aan de slag met uw cijfers voor sturing en verantwoording via de Monitor AOJ.

  • Ontwikkelen

    Ontwikkel de zwakke en sterke punten in de regio, stem beter af en meet de effecten.

Waarom werken met de Monitor AOJ?

null

Verantwoordings- en sturingsinstrument

null

Unieke data over onderwijs en jeugd

null

Kosteloos

null

Benchmarks en cijfers op diverse niveaus

null

Cijfers voor in uw jaarrapportage

null

Bevordert het (OOGO) gesprek in de regio

null

Meet tevredenheid over regionale samenwerking

null

Inzicht in de sterke en zwakke punten van de regio

In 6 stappen naar een verbeterde samenwerking

Naast de beschikbare openbare cijfers, kunt u ook gebruik maken van de vragenlijsten van de monitor. Hiermee meet u de tevredenheid over de samenwerking in uw regio. De inzet van dit meetinstrument verloopt via zes stappen. Deelname aan Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp volgens dit stappenplan is kosteloos. U doet mee als regio. Dat wil zeggen in combinaties van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs, voortgezet onderwijs en gemeente(n).

Het instrument wordt gesubsidieerd door de ministeries van VWS en OCW.

1. Inspiratiebijeenkomst

Hierin krijgt uw regio een indruk van de monitor en verkennen we samen de mogelijkheden.

2. Draagvlak in de regio

Partijen beslissen gezamenlijk over deelname en hoe intensief men meedoet.

3. Dataverzameling

Het bepalen en uitzetten van de vragenlijsten bij de bepaalde doelgroep(en).

4. Resultaten

De verwerkte data presenteren wij in een regionale bijeenkomst en we bepalen samen eventuele vervolgacties.

5. Vervolgacties

De geformuleerde vervolgacties leiden tot (bij)sturing van de aanpak en samenwerking in de regio.

6. Monitoren

Na een bepaalde periode worden de effecten van de vervolgacties gemeten. Wat heeft gewerkt en wat behoeft verdere aandacht?

Monitor AOJ is tot stand gekomen door de samenwerking met de volgende partners: