Werkzoekende jongeren

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De cijfers op deze pagina worden niet meer vernieuwd. Staat van de Jeugd toont het aandeel werkzoekende jongeren per gemeente.

Inleiding

Niet alle jongeren die het voorgezet onderwijs verlaten, vervolgen hun schoolcarrière met vervolgonderwijs aan het mbo, het hbo of de universiteit. Sommige jongeren besluiten na of tijdens het voortgezet onderwijs of het vervolgonderwijs op zoek te gaan naar werk.

Jongeren die niet (nog) geen werk hebben, maar wel op zoek naar werk zijn, kunnen zich als werkzoekend inschrijven bij het UWV-werkbedrijf in hun woongemeente. U vindt hier het aantal en percentage jongeren tussen de 16 en 23 jaar die staan ingeschreven bij het UWV-werkbedrijf en daarmee aangemerkt wordt als werkzoekend in uw gemeente of in de regio van uw samenwerkingsverband.

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van de werkzoekende jongeren in uw geselecteerde regio of gemeente. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u een trendgrafiek van de afgelopen jaren.

Werkzoekende jongeren in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel werkzoekende jongeren, laag betekent weinig werkzoekende jongeren. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Werkzoekende jongeren in Nederland

De figuur geeft per gemeente/regio het aandeel werkzoekende jongeren ten opzichte van het landelijk gemiddelde weer.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, bewerking NJi, 2018

Trend werkzoekende jongeren

De figuur geeft de trend van werkzoekende jongeren voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen jaren weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

Met deze cijfers van ‘werkzoekende jongeren’ tussen 16 en 23 jaar, krijgt u inzicht in het aantal jongeren in deze leeftijdsgroep dat zich heeft ingeschreven bij een UWV-werkbedrijf als werkzoekende. Deze jongeren volgen geen voortgezet of vervolgonderwijs (meer). Het is voor u als gemeente en samenwerkingsverband zinvol om met elkaar in gesprek te gaan over deze groep: zijn zij in bezit van een startkwalificatie? Zijn zij te motiveren om een vervolgopleiding te volgen, zeker als zij nog jong zijn? Hebben deze jongeren mogelijk begeleiding nodig om een werkplek te vinden? Is het mogelijk om samenwerking met het bedrijfsleven in uw regio aan te gaan, om deze jongeren een leer-werkplek aan te bieden?

De cijfers over de afgelopen jaren worden weergegeven. U krijgt hiermee inzicht in actuele ontwikkelingen en trends in deze groep jongeren. In combinatie met de NEET gegevens biedt dit veel input voor de gezamenlijke aanpak van gemeenten, werkgevers, scholen en (jeugd) hulp.

Relevante links

Werkagenda 16-27

Lees verder