De cijfers over onderstaande onderwerpen worden niet meer op de Monitor AOJ vernieuwd. In onderstaand overzicht geven we aan waar u per onderwerp de actuele cijfers kunt vinden. De cijfers van ‘Jeugdzorggebruik‘, ‘Jeugdzorggebruik en onderwijs‘ en ‘NEET-rate‘ blijven wel op deze beschikbaar.

OnderwerpBekijk de cijfers
AchterstandsleerlingenCBS publiceert de schoolweging elk jaar rond begin maart. Inspectie van het Onderwijs publiceert jaarlijks de lijst met de gemiddelde schoolweging, Op de site van Staat van de Jeugd staat de indicator ‘Achterstandsleerlingen’ met cijfers per gemeente.
EenoudergezinnenDe cijfers over eenoudergezinnen op gemeenteniveau staan op de site Staat van de Jeugd
Verwacht en werkelijk jeugdzorggebruikDe cijfers over verwacht jeugdzorggebruik staan op de site van het Nederlands Jeugdinstituut
Kinderen in armoedeDe cijfers over kinderen in armoede op gemeenteniveau staan op de site Staat van de Jeugd.
KleuteronderwijsDe cijfers over kleuteronderwijs op gemeenteniveau staan op de site Staat van de Jeugd.
LeerlingaantallenDUO publiceert het aantal leerlingen per onderwijssoort in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijsSamenwerkingsverbanden op de kaart toont het aantal leerlingen in het po en vo en het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op het niveau van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
LeerlingprognoseDUO publiceert de prognoses voor het aantal leerlingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs
MinderjarigenCBS publiceert de bevolkingscijfers naar leeftijd
Voortijdig schoolverlatenStaat van de Jeugd toont het aandeel voortijdig schoolverlaters per gemeente.
Speciaal onderwijsStaat van de Jeugd publiceert het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs op gemeenteniveau. Samenwerkingsverbanden op de kaart toont deze informatie op het regioniveau (niveau van het samenwerkingsverband passend onderwijs).
UitkeringenDe cijfers over jeugdwerkloosheid staan op de site van het Nederlands Jeugdinstituut
Werkzoekende jongerenStaat van de Jeugd toont het aandeel werkzoekende jongeren per gemeente.