Voortijdig schoolverlaten

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De cijfers op deze pagina worden niet meer vernieuwd. Staat van de Jeugd toont het aandeel voortijdig schoolverlaters per gemeente.

Inleiding

De Rijksoverheid, scholen en gemeenten proberen te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan (voortijdige schoolverlaters). Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo 2 of hoger. Valt een scholier toch uit? Dan wil de overheid ervoor zorgen dat hij of zij toch nog een startkwalificatie haalt.

Leerplichtambtenaren of medewerkers van een Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van gemeenten moeten jongeren begeleiden die vroegtijdig van school (dreigen te) gaan. Bijvoorbeeld leerlingen die spijbelen, van school (willen) gaan of zijn uitgevallen. Leerplichtambtenaren begeleiden jongeren tot 18 jaar. Een RMC begeleidt jongeren van 18 tot 23 jaar. In sommige gemeenten begeleidt het RMC ook mbo-leerlingen van 16 en 17 jaar.

Voor elk onderwijsniveau gelden bepaalde streefpercentages (normen): het percentage jongeren dat uitvalt, mag niet hoger zijn dan deze normen.

Deze normen worden elk jaar strenger, omdat de Rijksoverheid wil dat er minder jongeren uitvallen. Als een school het streefpercentage haalt of bijna haalt, krijgt de school extra geld. Er zijn scholen die veel doen om de uitval terug te dringen. Toch kunnen zij soms een te hoog uitvalpercentage houden. Om deze scholen toch te belonen voor hun inzet, krijgen ook zij een deel van het extra geld. Hoe dichter hun uitvalpercentage in de buurt komt van de norm, hoe hoger de extra bekostiging is.

 

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van de voortijdig schoolverlaters in uw geselecteerde regio of gemeente. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u een trendgrafiek van de afgelopen jaren.

Voortijdig schoolverlaten in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel voortijdig schoolverlaters, laag betekent weinig schoolverlaters. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Voortijdig schoolverlaten per leeftijdsgroep

De figuur geeft het aandeel voortijdig schoolverlaters aan per leeftijdsgroep.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Voortijdig schoolverlaten in Nederland

Dit landkaartje geeft het aandeel voortijdig schoolverlaters per gemeente of regio weer, waarbij kleur donkerblauw het hoogste aandeel weergeeft en kleur lichtblauw het laagste. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: DUO, bewerking NJi, 2019

Trend voortijdig schoolverlaten

De figuur geeft de trend van het aantal voortijdig schoolverlaters en de onderverdeling per onderwijssoort voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen jaren weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

Scholen en gemeenten zijn verantwoordelijk om voortijdige schooluitval tegen te gaan. Vanaf 1 januari 2019 is deze samenwerking een wettelijke plicht. Samen moet u bepalen welke maatregelen u inzet. De afspraken hierover legt u vast in een regionaal plan.

Relevante links

Rijksoverheid, onderwerp Voortijdig schoolverlaten

Lees verder