Verwacht en werkelijk jeugdzorggebuik

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De cijfers op deze pagina worden niet meer vernieuwd. De cijfers over verwacht jeugdzorggebruik staan op de site van het Nederlands Jeugdinstituut

Inleiding

U ziet hier de cijfers over het verwachte en werkelijke jeugdzorggebruik van jeugdigen in uw gemeente of regio. Jeugdzorg is onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 

Jeugdhulp bestaat uit:

  • Ambulante jeugdhulp van het lokale team
  • Begeleiding thuis bij problemen in het gezin (ambulante jeugdhulp)
  • Pleegzorg (hulp door pleegouders)
  • Jeugdzorgplus (hulp voor jongeren met ernstige problemen)
  • Hulp in een instelling voor jeugd- en opvoedhulp
  • Jeugd-ggz (hulp voor kinderen met psychische problemen)
  • Jeugdzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking

Onder Jeugdbescherming valt  Ondertoezichtstelling en voogdij/ jeugdbescherming en de Jeugdreclassering.

Het verwachte jeugdzorggebruik is een schatting gebaseerd op een aantal achtergrondkenmerken van de jongeren en gezinnen in de gemeente (zoals armoede en eenoudergezinnen), waarvan we weten dat deze met jeugdzorggebruik samen hangen. Klik hier voor een nadere toelichting.

 

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van het verwachte en werkelijke jeugdzorggebruik in uw geselecteerde regio of gemeente. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde.

Jeugdzorggebruik in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent het verschil tussen werkelijk en verwacht jeugdzorggebruik is groot, laag betekent het verschil tussen werkelijk en verwacht jeugdzorggebruik is klein. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

Zicht op het verschil tussen het verwachte en werkelijke jeugdzorggebruik geeft input voor een gesprek over de inzet van jeugdzorg, het signaleren en toeleiden met alle maatschappelijke partners en zorgaanbieders. Herkennen we dit beeld? Wat vinden we hiervan? Hoe verklaren we dit? Naar aanleiding van deze gesprekken kunnen nadere verbeteracties worden geformuleerd die (eventueel) uitmonden in nieuw beleid, uitvoeringsagenda en inkoopafspraken. Verdere afstemming en samenwerking en inzet van jeugdhulp/oza’s op scholen kan zo een verbeteractie zijn. Maar ook scholen betrekken bij de inkoop van jeugdhulp geeft de mogelijkheid tot integrale arrangementen met kwaliteit en effectiviteit.