De regio vertelt. Over hun aanpak om de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp voor elk kind goed te organiseren. En elke regio heeft zijn eigen verhaal. Een uitputtend overzicht? Dat zeker niet. Maar de verhalen van deze regio’s geven wel een indruk van de aanpak van de vraagstukken waarmee wij en onze partners zich dagelijks bezighouden.