Hoe scoort mijn regio?

  • Direct inzicht in waaraan u moet werken in uw regio

  • Monitoring van de effectiviteit van uw aanpak en samenwerking

  • Gratis

Doe de Regioscan

Regio’s staan voor grote uitdagingen: de aanpak van thuiszitters, zorg voor een passend en dekkend onderwijsaanbod, en de afstemming tussen alle betrokken partijen. Als regio werkt u voortdurend aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs en de jeugdhulp.

Er worden vragen gesteld over vier thema’s, die van belang zijn in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het zijn in totaal 16 vragen. U vult de vragen in met de regionale samenwerking die u zelf wilt meten als uitgangspunt.

De Regioscan is een spiegelinstrument en een startpunt voor een uitgebreide meting van de samenwerking in uw regio via de enquêtetool van de Monitor AOJ.

Regioscan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1 - Uw regio

Deze scan is speciaal gemaakt voor samenwerkingsverbanden en gemeenten. Het is een quick scan waarbij u in een paar minuten zicht krijgt op de kansen om uw samenwerking in de regio te verbeteren en aan welke ondersteuning u moet werken.

 

Uw heeft nog geen gemeente of regio geselecteerd.
Kies eerst voor welke gemeente of regio u de regioscan uit wilt voeren.   Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

 

2 - Regio in beeld

Het is van belang om te weten of u de jeugd in uw gemeente en regio in beeld heeft. Met dit inzicht kunt u efficiënter en effectiever uw beleid uitvoeren. Dit thema gaat in op de aanwezigheid en diversiteit van het onderwijsaanbod, de voorzieningen voor gecombineerde onderwijs-zorgarrangementen en het jeugdhulpgebruik.

Ik weet waar mijn jeugd onderwijs krijgt.
Ik weet hoeveel jeugdigen gebruik maken van jeugdhulp in mijn regio.
Ik heb zicht op hoeveel jongeren een onderwijs-zorgarrangement hebben.
In mijn regio is mijn aanbod voldoende dekkend.

3 - Afstemming

Een goede samenwerking van het onderwijs met de jeugdhulp is belangrijk voor een goede ondersteuning van het kind of de jongere. Dit betekent dat vanuit de verschillende wetten afgestemd moet worden over de aanpak, de samenwerking, de inkoop en de financiering.
Afstemming vindt plaats in het zogenaamde OOGO overleg, maar ook in andere overlegstructuren. Belangrijk is te bekijken hoe professionals met elkaar omgaan en of het belang van het kind werkelijk vooropstaat in plaats van dat van de professionals of de organisatie.

Onderwijs is betrokken bij de inkoop van jeugdhulp.
Gemeente(n) en onderwijs werken samen bij de ontwikkeling van de onderwijs-zorgarrangementen.
Er is een regionale aanpak voor het voorkomen van thuiszitters door samenwerking van onderwijs en leerplicht.
Ik weet dat ouders tevreden zijn over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
Ik weet of jongeren ontevreden zijn over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
We hebben een regionale aanpak voor het toeleiden van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt.

4 - Samenwerking in de praktijk

De samenwerking van het onderwijs met de jeugdzorg, voor kinderen en jongeren die ook buiten schooltijd ondersteuning nodig hebben. Om dat te organiseren moeten het samenwerkingsverband en de gemeenten met elkaar overleggen. Elk samenwerkingsverband zelfs met meerdere gemeenten, met ieder een eigen jeugdverordening. Een gemeente heeft op haar beurt met verschillende schoolbesturen te maken. Zo liggen er behoorlijk wat uitdagingen in de praktische samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs.

Iedere school heeft een vaste contactpersoon van de jeugdhulp (wijk/jeugdteam).
Er is een gezamenlijk casusoverleg van school en jeugdhulp (wijk/jeugdteam).
Jeugdhulp is (op afroep) beschikbaar op school.

5 - Effecten van de aanpak

Het doel van de afstemming tussen het onderwijs en de jeugdhulp is dat kinderen een zo klein mogelijke overgang ervaren van onderwijs naar hulp door het principe 'één kind, één plan'. De totale ontwikkeling van het kind staat voor iedere professional, in welke sector dan ook, centraal. De gezamenlijke aanpak moet leiden tot een snellere inzet van jeugdhulp, het terugdringen van thuiszitters en een effectieve aanpak van de problematiek.

De samenwerking leidt tot een snellere inzet van jeugdhulp.
De samenwerking leidt tot een effectievere aanpak van problemen van jeugdigen en gezinnen.
Onze regionale aanpak leidt tot het terugdringen van thuiszitters.
Onze afspraken leiden tot een betere toeleiding van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt.
Er is zicht op de consequenties van passend onderwijs voor het leerlingenvervoer.

Om het resultaat van deze scan naar u te kunnen e-mailen hebben wij uw e-mail adres nodig. Ook hebben we uw instemming nodig om uw gegevens te mogen verwerken. We gebuiken uw antwoorden en emailadres om de resultaten naar u te verzenden. Daarnaast slaan we uw e-mailadres op. Het NJi gebruikt uw gegevens mogelijk om in contact met u te komen in verband met de Monitor AOJ. We delen uw e-mailadres niet met derden.

Uw e-mailadres

Geen geldig emailadres ingevoerd

Ja, ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen door NJi en geef toestemming om mij te mogen benaderen naar aanleiding van het invullen van deze scan.