Problematiek

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

Inleiding

Op dit moment is een maatschappelijke discussie gaande over nut en effect van labeling. Binnen het onderwijs wordt er op veel plaatsen vanuit HGW (handelingsgericht werken) gehandeld, in de jeugdhulp is oplossingsgericht werken een enigszins vergelijkbaar begrip. Vanuit de jeugdggz behandelwereld wordt echter nog steeds ook bijgehouden hoe de problematiek van cliënten het best te duiden is. Dat blijft voorlopig relevant om met elkaar risicofactoren te duiden en effectieve aanpakken te ontwikkelen.

U ziet hier de cijfers over de problematiek van de jeugdigen in uw gemeente of regio. Hiermee wordt voor een zestal problemen weergegeven hoeveel jeugdigen met deze specifieke problemen kampen. Het gaat om depressie, angststoornissen, autisme, middelenmisbruik, gedragsstoornissen en ADHD.

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van de geschatte problematiek in de groep jongeren van 4 tot 18 jaar in uw geselecteerde regio of gemeente. Van de 6 psychische problemen zijn de verwachte percentages opgeteld en gerangordend. Voor vergelijking tussen regio’s wordt hierbij aangenomen dat de comorbiditeit (het gelijktijdig voorkomen van meerdere problemen) niet per regio verschilt. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde.

Klik hier voor een uitgebreidere toelichting op de cijfers.

Problematiek in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel jongeren ervaren problematiek, laag betekent weinig jongeren problematiek. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Problematiek vergeleken met elkaar en heel Nederland

Hoe verschilt de problematiek in uw gemeente (of in de gemeenten binnen uw samenwerkingsverband) van andere gemeenten in Nederland? De figuur hiernaast geeft voor een aantal onderwerpen de geschatte afwijking van uw gemeente/regio ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Hoe verder naar buiten, hoe hoger de prevalentie van het betreffende kenmerk is.

 

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Relatief aandeel per probleemgebied

De figuur geeft aan welke aandeel van de jeugdigen in uw gemeente/regio kampt met de verschillende problemen ten opzichte van het Nederlands gemiddelde .

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

De meeste kinderen ontwikkelen zich goed, maar een klein deel heeft zodanige problemen dat zij extra ondersteuning of hulp nodig hebben. Zicht op de problematiek (zoals angst en gedragsstoornissen, autisme en depressie) van jeugdigen in de gemeente/regio geeft de mogelijkheid om gerichte keuzes te maken in het preventieve aanbod om zoveel mogelijk problemen vroegtijdig aan te pakken en verdere zwaardere hulp te voorkomen.

Scholen bieden basisondersteuning en jeugdhulp biedt preventieprogramma’s (zoals gezonde leefstijl, sociale vaardigheden) aan op scholen waarmee zij bijdragen aan de pedagogische basiskwaliteit. Ook jeugdhulpprofessionals in de wijk (of elders) helpen ouders en kinderen met individuele adviesgesprekken en groepsgericht aanbod of bieden kortdurende hulp. Zicht op de meest voorkomende problematiek onder jeugdigen helpt focus aan te brengen in het palet van preventieve en curatieve activiteiten.

Wilt u een compleet beeld met gerelateerde cijfers, zoals het jeugdzorggebruik en jeugdzorggebruik naar onderwijssoort, bekijk dan voor uw gemeente of regio het rapport ‘Hoe zorgt u voor de jeugd?