Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) faciliteert de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Om deel te nemen aan de monitor, deelt u uw persoonsgegevens met het NJi.

 

Welke gegevens verzamelen we? En waarvoor gebruiken we die?

Het NJi verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het gaat om de volgende verwerkingen:

  • Als u de monitor wilt gebruiken dan moet u een account aanmaken. Hiervoor deelt u uw naam, uw e-mailadres en de regio waar u in geïnteresseerd bent, door middel van een formulier. Tegelijkertijd maakt u een wachtwoord aan. Het NJi gebruikt deze persoonsgegevens mogelijk om in contact met u te komen in verband met de Monitor AOJ. Dat kan zijn om u beter van dienst te zijn (bijvoorbeeld als u uw wachtwoord bent vergeten), maar mogelijk ook om u uit te nodigen voor een bijeenkomst over de Monitor AOJ of om u te vragen om mee te denken over doorontwikkeling van de monitor.
  • Als u een e-mailbericht stuurt naar info@monitoraoj.nl, dan gebruiken wij de persoonsgegevens  die u daarin vermeldt, alleen om in contact met u te komen in verband met uw vraag of opmerking.

Als wij uw persoonsgegevens voor een ander doel willen inzetten dan zullen wij expliciet uw toestemming daarvoor vragen.

 

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens in principe niet met andere partijen. Maar het kan voorkomen dat wij uw gegevens moeten verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld voor opsporing; als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

 

Sociale media

Het NJi maakt in de communicatie ook gebruik van externe platforms, zoals Twitter. LinkedIn en Facebook. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u dan ook geen privacygevoelige gegevens met ons te delen via deze platforms.

 

Gebruik van cookies op monitoraoj.nl

Welke cookies gebruiken wij?

Voor het functioneren van de site

Cookies die noodzakelijk zijn voor de weergave van de website, bijvoorbeeld voor het zoeken op de site. Als u deze cookies uitschakelt of weigert, heeft dit gevolgen voor de werking van deze website.

 

Om  uw sessie te onthouden
Cookies die noodzakelijk zijn om te onthouden dat u bent ingelogd.

 

Voor het verzamelen van bezoekgegevens

We verzamelen anonieme bezoekgegevens met Google Analytics. Die informatie gebruiken we uitsluitend om de inrichting van de websites zoveel mogelijk aan te passen aan de behoefte van de bezoekers. Daarbij gebruiken we cookies van Google Analytics.

De gegevens die via deze cookies worden verzameld zijn anoniem. De unieke IP-adressen zijn maar deels zichtbaar  en daardoor niet te herleiden tot een persoon. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics. De gegevens worden alleen door ons gebruikt en niet met anderen gedeeld.

 

Cookies uitschakelen

Cookies van Google Analytics kunt u eventueel uitschakelen via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

Als u helemaal geen cookies wilt toestaan, kan dat via uw browserinstellingen. Voor meer informatie:

 

Vragen of klachten?

U kunt, indien u vragen, verzoeken of klachten heeft over privacy, mailen naar privacy@nji.nl