Wij werken aan verbinding en preventie in onderwijs en jeugdhulp

Samenwerken is cruciaal in een samenleving waarin de sociaal-economische verschillen groot zijn en de wetgeving en ondersteuning niet op elkaar zijn afgestemd.

Meten van effectiviteit

Om te sturen op de effectiviteit van samenwerking is het belangrijk om die te kunnen meten. Wat levert de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp op voor kinderen en gezinnen en voor gemeenten, scholen en jeugdhulpinstellingen? Daarom ontwikkelde het Nederlands Jeugdinstituut de Monitor AOJ op verzoek van de regio’s met subsidie van de ministeries van VWS en OCW.

De monitor is in 2019 vernieuwd, in afstemming met de PO-Raad, VO-raad en de VNG, die samen met het NJi het instrument in stand willen houden. Monitor AOJ wil samenwerkingsverbanden en gemeenten helpen op een duurzame wijze samen te werken. De behoefte van het kind of de jongere moet daarin altijd centraal staan. Dit betekent dat de ontwikkelde monitor en de bijhorende instrumenten en diensten, uitgaan van het stimuleren van een aanpak waarin alle leefgebieden van kinderen betrokken zijn om zo een effectieve en efficiënte (preventieve) aanpak onderwijs-jeugdhulp in de praktijk te realiseren.

Ons doel is om alle samenwerkingsverbandregio’s en gemeenten in Nederland de sturingsinformatie en meetinstrumenten op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp te bieden, die ze hierbij nodig hebben.

Meer informatie

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met projectleider Lieke Salomé via onderstaande contactgegevens.

Lieke Salomé