NEET-rate

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

Inleiding

In Nederland volgt het merendeel van de jongeren van 15 tot 25 jaar een opleiding of cursus. Van degenen die geen onderwijs volgen, heeft 4 op de 5 betaald werk. Daarmee leren of werken dus wel de meeste, maar niet alle jongeren.

Deze groep jongeren wordt ook wel met de term NEETs aangeduid, wat staat voor Not in Employment, Education or Training. Het aandeel NEETs wordt op internationaal niveau gebruikt als kwaliteitsindicator voor de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Volgens de internationale afbakening gaat het om jongeren die tot de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren en die in de afgelopen vier weken niet hebben deelgenomen aan een reguliere opleiding of een cursus.

Het gaat bijvoorbeeld om werkzoekende schoolverlaters, jonge arbeidsgehandicapten of jongeren zonder betaalde baan.

 

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van de NEET-cijfers in uw geselecteerde regio of gemeente. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u een trendgrafiek van de afgelopen jaren.

NEET-cijfers in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel jongeren die geen opleiding volgen of werk hebben (NEET), laag betekent weinig jongeren die geen opleiding volgen of werk hebben (NEET). Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

NEET-jongeren in Nederland

Dit landkaartje geeft het aandeel NEET-jongeren per gemeente of regio weer, waarbij kleur donkerblauw het hoogste aandeel weergeeft en kleur lichtblauw het laagste. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, bewerking NJi, 2019

Trend NEET-jongeren

De figuur geeft de trend van het aantal NEET-jongeren voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen jaren weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

De cijfers geven inzicht in de ontwikkeling van het aantal NEET-jongeren in uw gemeente en regio. Gelet op de eisen die op de arbeidsmarkt worden gesteld, lopen vooral de jongeren die de school verlaten zonder startkwalificatie (diploma) een extra groot risico op werkloosheid. Om dit te voorkomen is het van belang deze groep goed in beeld te hebben.

Als gemeenten en onderwijs met elkaar in gesprek gaan over hoe er veel vroegtijdiger bijgedragen kan worden aan schoolsucces en participatie van deze risicogroepen kan dat leiden tot hele andere inzet van jeugdhulp. Zo kennen we voorbeelden uit het buitenland waar kinderen in residentiele en pleegzorg preventieve begeleiding op de schoolgang krijgen. Hier worden veelbelovende resultaten door geboekt. De NEET-cijfers dragen zo bij aan gerichte preventie. Deze data en ook de kennis over effectieve arbeidstoeleiding van de doelgroep leveren input voor een gesprek waarin beleid en uitvoering met elkaar effectieve afspraken kunnen maken.

 

Trendgegevens zijn van belang

Omdat de groep NEETs gemêleerd is, is het interessant om de NEETs in uw regio langer te volgen. De trendgegevens geven u zicht op de omvang van de groep voor wie de NEETs situatie echt hardnekkig is. Aanvullende gegevens over langdurige aandoeningen kunnen licht werpen op de specifieke groepen NEETs, zoals de redenen waarom ze niet deel kunnen nemen aan onderwijs of de arbeidsmarkt.

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld een derde van de NEET-groep na drie maanden uitstroomt naar werk of onderwijs. De grootste groep die instroomt is afkomstig uit het onderwijs.

Relevant onderzoek

Onderzoek Eurofound: Europese NEET-cijfers

Lees verder →

OECD data: NEET-cijfers 2005-2019 van 42 landen (oktober 2020)

Lees verder →

Onderzoek CBS Statische Trends: NEET-cijfers (april 2018)

Lees verder →