Minderjarigen

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De cijfers op deze pagina worden niet meer vernieuwd. CBS publiceert de bevolkingscijfers naar leeftijd

Inleiding

Met de cijfers over het aantal minderjarigen krijgt u als gemeente of samenwerkingsverband inzicht in het aantal minderjarigen in de leeftijds­cohorten 0-4 jaar, 4-12 jaar en 12-18 jaar. Daarmee wordt het mogelijk om de ontwikkeling van het aantal minderjarigen in kaart te brengen.

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van het aantal kinderen op het totaal aantal inwoners en de verdeling 0-4 jarigen, 4-12 jarigen en 12-18 jarigen in uw geselecteerde regio of gemeente. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u een trendgrafiek van de afgelopen jaren.

Minderjarigen in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel minderjarigen, laag betekent weinig minderjarigen. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Onderverdeling minderjarigen

De figuur geeft het aantal minderjarigen voor uw gemeente/regio weer, het landelijk gemiddelde en de onderverdeling in 0-4 jarigen, 4-12 jarigen en 12-18 jarigen.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Minderjarigen in Nederland

Dit landkaartje geeft het aantal minderjarigen ten opzichte van het totaal aantal inwoners in gemeenten en regio’s weer. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, bewerking NJi, 2021

Trend minderjarigen

De figuur geeft de trend van het aantal minderjarigen en de onderverdeling in de leeftijdsgroepen 0-4, 4-12 en 12-18 jarigen voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen jaren weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

Met cijfers over het aantal minderjarigen – zowel in het huidige jaar als in de afgelopen 3 jaren – is het mogelijk om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het aantal kinderen/jeugdigen in uw gemeente/regio. U krijgt zicht op de (potentiële) instroom van leerlingen in het primair onderwijs (0-4 jaar), in het voortgezet onderwijs (4-12 jaar) en in het vervolgonderwijs (12-18 jaar) in de toekomst.

Op basis van deze cijfers kunt u als samenwerkingsverband met schoolbesturen en gemeenten in uw regio in gesprek gaan over de trends in groei of krimp van het aantal kinderen in uw regio en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor onder andere onderwijshuisvesting en de instandhouding van een dekkend aanbod (onderwijssoorten) in uw regio.

Het is tevens mogelijk de ontwikkeling van het aantal minderjarigen in de drie leeftijdscohorten in uw gemeente of regio in de afgelopen jaren te vergelijken met het landelijk gemiddelde.