Wilt u de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in uw regio verbeteren? Doe dan mee met de Monitor AOJ. Daarmee krijgt u inzage in de gegevens over gemeente(n) en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in uw eigen regio.

U doet mee als regio. Dit betekent dat u als gemeente(n) samen met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) werkt aan de aan een goede afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp.

 

Meedoen kan op twee manieren:

    1. Het gebruik van alleen de openbaar beschikbare actuele cijfers op deze site. De cijfers gaan over jeugd en jeugdhulpgebruik in relatie tot gegevens over het onderwijs in de regio. Denk aan cijfers die bijvoorbeeld duiden hoe in uw regio de jeugd-populatie eruitziet en hoe zij opgroeit. Hoeveel jeugd schoolgaand is, hoeveel jeugd gebruik maakt van jeugdhulp én onderwijsondersteuning en hoeveel thuiszitters en voortijdig schoolverlaters uw regio telt.
    2. Het gebruik van de cijfers en een eigen afname van vragenlijst in de regio. De vragenlijsten geven informatie over samenwerking en tevredenheid.

De uitkomsten van de vragenlijsten komen beschikbaar op een besloten website en zijn te downloaden. De resultaten van de vragenlijsten zijn alleen voor de regio toegankelijk.

 

Begeleiding en advies

Het Nederlands Jeugdinstituut geeft begeleiding en advies. We organiseren bijeenkomsten en leveren standaarddocumenten waarmee u kunt werken.

De resultaten uit de monitor

De resultaten uit de monitor bestaan uit kengetallen, schattingen, een benchmark en de resultaten uit de vragenlijsten. Die desgewenst uitgezet worden onder beleidsmakers, professionals en eventueel ook ouders en jongeren. Herhaalde jaarlijkse of tweejaarlijkse afname van de vragenlijsten, kan vorderingen of juist stagnatie snel inzichtelijk maken.

 

Belangrijke informatie voor verbetering van de samenwerking onderwijs-jeugdhulp

De informatie vertelt u hoe het gesteld is met de samenwerking. De monitor brengt in kaart in hoeverre betrokken partners op dat moment samenwerken. Het benadrukt daarbij het perspectief van scholen en hulpverlening en de tevredenheid van ouders en leerlingen. Deze informatie helpt om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. De monitor voedt het gesprek tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten in het OOGO en ondersteunt het vormgeven van beleid en het houden van regie.

In zes stappen naar een verbeterde samenwerking

Stap 1. Inspiratie

In een informatieve inspiratiebijeenkomst krijgt uw regio een indruk van de monitor en verkennen we samen welke betekenis de monitor kan geven voor uw aanpak en samenwerking.

Stap 2. Draagvlak in de regio

U neemt als gemeente en samenwerkingsverband een gezamenlijke beslissing over deelname aan de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Dit kost soms best wat tijd, zo is onze ervaring. Het helpt als er in de regio een duidelijke overlegstructuur bestaat voor gemeente(n) en samenwerkingsverbanden, evenals een structuur en proces voor bestuurlijke verankering van de monitor.

Stap 3. Dataverzameling

Na besluit tot deelname, kiest u bij wie de vragenlijsten wordt uitgezet. En of er een aanpassing van de beschikbare vragenlijsten op uw specifieke wensen gewenst en mogelijk is. Het uitzetten van de vragenlijsten vergt inspanning van de regio zelf.

Stap 4. Resultaten

Na het verwerken van de data, geven wij in een regionale bijeenkomst een toelichting op de resultaten aan de betrokken partijen en wat ons daarbij opvalt. Samen denken we na over mogelijke vervolgacties.

Stap 5. Vervolgacties

De geformuleerde vervolgacties leiden tot (bij)sturing van de aanpak en samenwerking in de regio.

Stap 6. Monitoren

Na een bepaalde periode worden de effecten van de vervolgacties gemeten. Wat heeft gewerkt en wat behoeft verdere aandacht?

Stap 1.

Stap 1. Inspiratie

In een informatieve inspiratiebijeenkomst krijgt uw regio een indruk van de monitor en verkennen we samen welke betekenis de monitor kan geven voor uw aanpak en samenwerking.

Stap 2.

Stap 2. Draagvlak in de regio

U neemt als gemeente en samenwerkingsverband een gezamenlijke beslissing over deelname aan de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Dit kost soms best wat tijd, zo is onze ervaring. Het helpt als er in de regio een duidelijke overlegstructuur bestaat voor gemeente(n) en samenwerkingsverbanden, evenals een structuur en proces voor bestuurlijke verankering van de monitor.

Stap 3.

Stap 3. Dataverzameling

Na besluit tot deelname, kiest u bij wie de vragenlijsten wordt uitgezet. En of er een aanpassing van de beschikbare vragenlijsten op uw specifieke wensen gewenst en mogelijk is. Het uitzetten van de vragenlijsten vergt inspanning van de regio zelf.

Stap 4.

Stap 4. Resultaten

Na het verwerken van de data, geven wij in een regionale bijeenkomst een toelichting op de resultaten aan de betrokken partijen en wat ons daarbij opvalt. Samen denken we na over mogelijke vervolgacties.

Stap 5.

Stap 5. Vervolgacties

De geformuleerde vervolgacties leiden tot (bij)sturing van de aanpak en samenwerking in de regio.

Stap 6.

Stap 6. Monitoren

Na een bepaalde periode worden de effecten van de vervolgacties gemeten. Wat heeft gewerkt en wat behoeft verdere aandacht?

Kosten

Deelname aan de monitor AOJ volgens bovenstaand stappenplan is vooralsnog kosteloos dankzij een landelijke subsidie van de ministeries van VWS en OCW en bijdragen van de PO-Raad, VO-raad, VNG en het Nederlands Jeugdinstituut.

Voor de inzet van uw medewerkers wordt een tijdsinvestering gevraagd. Wilt u een uitbreiding op de rapportage met enkele analyses en ander maatwerk, dan zijn er wel kosten aan verbonden. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Aanmelden

Wilt u ook aan de slag met de tevredenheid over de samenwerking in uw regio? Meld u dan hieronder aan voor de Monitor AOJ. Wij nemen vervolgens contact met u op om kennis te maken en uw wensen te bespreken.

[ultimatemember form_id=1747]

Hoe doet u het?

Ontdek wat beter kan in uw aanpak met de Monitor AOJ. Krijg direct inzicht met de gratis Regioscan.

Doe de Regioscan →