Kinderen in armoede

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De cijfers op deze pagina worden niet meer vernieuwd. De cijfers over kinderen in armoede op gemeenteniveau staan op de site Staat van de Jeugd.

Inleiding

Kinderen die opgroeien in armoede, lopen risico’s in hun ontwikkeling. Kinderen in armoede zijn op allerlei terreinen slechter af. Hoe langer een gezin in armoede leeft, hoe meer kans kinderen hebben om zich angstig, afhankelijk en ongelukkig te voelen.

Armoede geeft vaak stress en spanning, waardoor in sommige gezinnen de band tussen ouders en kinderen onder druk staat. In langdurig arme gezinnen zijn weinig kinderen veilig gehecht. Deze kinderen lopen een groot risico dat zij later problemen in hun ontwikkeling krijgen. Kinderen uit arme gezinnen hebben vaak een minder voorspoedige schoolloopbaan. Een aantal van hen heeft al een aanzienlijke achterstand in hun ontwikkeling als ze naar groep 1 gaan.

Armoede heeft gevolgen voor de gezondheid van kinderen. Ongeveer een vijfde van de kinderen in armoede heeft overgewicht en obesitas komt aanzienlijk vaker voor (Kalthof, 2018. NJi).

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van het aantal minderjarigen dat in armoede leeft, waarvan het jaarinkomen onder de 120% van het beleidsmatig minimum valt. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u de cijfers in een landkaartje en een trendgrafiek van de afgelopen jaren.

Kinderen in armoede in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel kinderen groeien op in armoede, laag betekent weinig kinderen groeien op in armoede. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Onderverdeling kinderen in armoede

De figuur geeft het aandeel minderjarigen in armoede voor uw gemeente/regio weer, het landelijk gemiddelde en de onderverdeling in 0-4 jarigen, 4-12 jarigen en 12-18 jarigen.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Kinderen in armoede in Nederland

Dit landkaartje geeft het aandeel minderjarigen in armoede per gemeente of regio weer, waarbij de kleur loopt van licht (laag %) tot donker (hoog%). Beweeg uw muis over de kaart om van elke gemeente of regio de cijfers te zien.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, bewerking NJi, 2019

Trend kinderen in armoede

De figuur geeft de trend van het aantal minderjarigen in armoede en de onderverdeling in de leeftijdsgroepen 0-4, 4-12 en 12-18 jarigen voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen jaren weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

Met deze cijfers krijgt u inzicht in het aantal minderjarigen dat en uw gemeente of samenwerkings­verband opgroeit in armoede. Deze cijfers kunt u vergelijken met landelijke cijfers en met cijfers uit andere gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Opgroeien in armoede brengt risico’s voor de ontwikkeling van kinderen met zich mee. Als u weet dat er veel kinderen in armoede opgroeien in uw gemeente of samenwerkingsverband, kan dat in het gesprek tussen gemeente, samenwerkings­verband, schoolbesturen en hulpverlenende instellingen in de wijken de wenselijkheid of noodzaak van de inzet van initiatieven voor ondersteuning van deze kinderen en gezinnen, stimuleren. Ook kunt u dan gezamenlijk bepalen wie verantwoordelijk is om specifieke maatregelen te nemen voor de bestrijding van armoede onder deze doelgroep.