Jeugdwerkloosheid: jongeren met een uitkering

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De cijfers op deze pagina worden niet meer vernieuwd. De cijfers over jeugdwerkloosheid staan op de site van het Nederlands Jeugdinstituut

Inleiding

Jongeren die geen inkomen hebben, kunnen vanaf hun 18e een uitkering aanvragen bij de gemeente. De meeste jonge uitkeringsontvangers hebben een bijstandsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarbij het vrijwel altijd om een Wajong-uitkering gaat.

Een WW-uitkering komt bij veel minder voor, hun WW-rechten zijn vaak van kortere duur. Voordat een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd, moet de jongere eerst verplicht vier weken zoeken naar werk of een opleiding.

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van het aantal uitkeringen, uitgesplitst in WW, bijstand en Wajong voor de groep jongeren van 15 tot 23 jaar in uw geselecteerde regio of gemeente. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u een trendgrafiek van de afgelopen jaren.

Uitkeringen in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel jongeren met een uitkering, laag betekent weinig jongeren met een uitkering. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Verdeling van type uitkeringen

De figuur geeft het aandeel jongeren met een uitkering aan, uitgesplitst naar WW, Wajong en bijstand voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Uitkeringen in Nederland

Dit landkaartje geeft het aandeel uitkeringen per gemeente of regio weer, waarbij kleur donkerblauw het hoogste aandeel weergeeft en kleur lichtblauw het laagste. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, bewerking NJi, 2019

Trend uitkeringen

De figuur geeft de trend van het percentage jongeren met een uitkering voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen jaren weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

Als overheid wilt u stimuleren dat jongeren niet in de bijstand komen, maar juist actief worden in de maatschappij, en daartoe aan het werk gaan of een opleiding gaan volgen. De cijfers geven inzicht in de ontwikkeling van het aantal jongeren met een uitkering en het type uitkering in uw gemeente en regio. Het helpt u om de jongeren in beeld te krijgen om ze actief naar een baan of een opleiding te begeleiden.

 

Wilt u een compleet beeld met gerelateerde cijfers, zoals de NEET-rate en de Arbeidsparticipatie, bekijk dan voor uw gemeente of regio het rapport ‘Hoeveel jongeren doen mee?’.

Relevant onderzoek

SBB: Basiscijfers Jeugd. Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt en stagemarkt per regio.

Lees verder →