De Monitor AOJ blijft voortdurend aansluiten op de ontwikkelingen in het veld, die door een breed scala aan actoren beïnvloed worden. Dit leidt tot nieuwe informatiebehoeften over nieuwe onderwerpen, tot wijzigingen in terminologie of definities van bestaande indicatoren of de gezamenlijke aanpak in de regio. We werken aan een zo relevant en actueel mogelijke monitor voor u.

Nieuwe gegevens

De Monitor AOJ wordt de komende tijd verder door ontwikkeld. De volgende indicatoren worden op termijn nog toegevoegd aan de monitor:

  • Thuiszitters (absoluut en relatief verzuim).
  • Aanwas voortijdig schoolverlaters uitgesplitst naar jeugdhulp gebruikers en niet jeugdhulp gebruikers.
  • Kinderen met jeugdzorg die onderwijs volgen.

We bekijken ook de mogelijkheden om gegevens op school en/of wijkniveau te kunnen presenteren.

Updates van de gegevens

We blijven de indicatoren geregeld updaten naar de nieuwste beschikbare data.