Deelname kleuteronderwijs

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De cijfers op deze pagina worden niet meer vernieuwd. De cijfers over kleuteronderwijs op gemeenteniveau staan op de site Staat van de Jeugd.

Inleiding

Met deze cijfers krijgt u inzicht in het aantal 4 en 5 jarigen dat ingeschreven staat bij een school voor primair onderwijs in uw regio. Daarmee weet u hoeveel van deze totale groep kinderen onderwijs volgt in uw regio.

Ook krijgt u hiermee zicht op de instroom van 4 jarigen in het primair onderwijs in het komende schooljaar.

Toelichting cijfers

In deze indicator zijn de cijfers weergegeven van het aantal kinderen, dat deelneemt aan het kleuteronderwijs in uw geselecteerde regio of gemeente. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u een trendgrafiek van de afgelopen jaren.

Deelname kleuteronderwijs in uw gemeente of regio

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent veel kleuters nemen deel aan het onderwijs, laag betekent weinig kleuters nemen deel aan het onderwijs. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Kleuteronderwijs in Nederland

Dit landkaartje geeft de deelname aan het primair onderwijs van kleuters (4 t/m 5-jarigen) in gemeenten en regio’s weer. De data per gemeente of regio kunt u als Excel (.csv bestand) downloaden.

Bron en jaar data: CBS (micro)data, bewerking NJi, 2020

Trend kleuteronderwijs

De figuur geeft de trend van het aantal kleuters dat primair onderwijs volgt voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde van de afgelopen jaren weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

Doordat u beschikt over cijfers uit uw regio over het aantal 4 en 5 jarigen dat ingeschreven staat bij een school voor primair onderwijs in uw regio en af te zetten teven het totale aantal kinderen, weet u hoeveel van deze groep onderwijs volgt in uw regio.

Op basis van cijfers over onderwijsdeelname en instroom in het komende schooljaar, kunt u met schoolbesturen en gemeenten in uw samen­werkings­verband in gesprek gaan over trends in groei of krimp van het aantal kinderen in de gemeente/regio en de gevolgen van deze ontwikkelingen voor bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en instandhouding van een dekkend aanbod (onderwijssoorten) in uw regio. Ook het gesprek over de vroegsignalering van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften thuis en op school kan zo gevoed worden. Doordat de cijfers over de afgelopen jaren worden gepresenteerd, krijgt u ook zicht op de ontwikkeling van het aantal 4- en 5-jarigen in uw regio over een aantal jaren en ten opzichte van het landelijk gemiddelde.