Hoe gaat het?

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp combineert cijfers over het onderwijs en de jeugd. Vind, vergelijk en deel de laatste Monitor AOJ cijfers voor uw gemeente of samenwerkingsverband. De grafieken, tabellen en rapportages met gecombineerde cijfers bieden u de mogelijkheid om te zien hoe het met de kinderen en jongeren in uw regio gaat. Welk aanbod is aanwezig en in hoeverre sluit het voldoende aan op de behoefte? Gebruik het voor uw (preventie) beleid, uw sturing en uw gesprekken met uw samenwerkingspartners.

Ondersteuning OOGO jeugd

De Monitor AOJ biedt inzicht in de knelpunten die zich voordoen om te komen tot een integrale aanpak die uitgaat van het kind. Hoe stemt u de inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp in uw regio goed af?

Meer informatie →

Doorontwikkeling Monitor AOJ

De Monitor AOJ blijft aansluiten op de ontwikkelingen in het veld. Dit leidt tot nieuwe informatiebehoeften over nieuwe onderwerpen, tot wijzigingen in terminologie of definities van bestaande indicatoren of de gezamenlijke aanpak in de regio. Lees verder over de komende toevoeging van indicatoren.

Meer informatie →