Hoe gaat het?

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp combineert cijfers over het onderwijs en de jeugd. Vind, vergelijk en deel de laatste Monitor AOJ cijfers voor uw gemeente of samenwerkingsverband. De grafieken, tabellen en rapportages met gecombineerde cijfers bieden u de mogelijkheid om te zien hoe het met de kinderen en jongeren in uw regio gaat. Welk aanbod is aanwezig en in hoeverre sluit het voldoende aan op de behoefte? Gebruik het voor uw (preventie) beleid, uw sturing en uw gesprekken met uw samenwerkingspartners.

Cijfers onderwijs en jeugdhulp

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

In deze figuur ziet u een ranking van alle relevante thema’s op het gebied van onderwijs en jeugd(hulp). U kunt zich op alle thema’s vergelijken of op een specifiek thema waarbij u ook de mogelijkheid heeft om de ranking te bekijken naar leeftijdsgroepen. De ranking geeft u plaats aan ten opzichte van andere gemeenten/ samenwerkingsverbandregio’s.

U heeft geen regio geselecteerd. De figuur laat nu een willekeurige regio zien.
Selecteer een regio om deze figuur voor een specifieke gemeente
of regio te bekijken:

Ondersteuning OOGO jeugd

De Monitor AOJ biedt inzicht in de knelpunten die zich voordoen om te komen tot een integrale aanpak die uitgaat van het kind. Hoe stemt u de inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp in uw regio goed af?

Meer informatie →

Doorontwikkeling Monitor AOJ

De Monitor AOJ blijft aansluiten op de ontwikkelingen in het veld. Dit leidt tot nieuwe informatiebehoeften over nieuwe onderwerpen, tot wijzigingen in terminologie of definities van bestaande indicatoren of de gezamenlijke aanpak in de regio. Lees verder over de komende toevoeging van indicatoren.

Meer informatie →