Cijfers en trends

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De Monitor AOJ brengt relevante cijfers uit landelijke bestanden op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp bij elkaar, relevant voor zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De monitor presenteert rapportages en cijfers per gemeente, per samenwerkingsverband en landelijk.

Hoe gaat het met de jeugd in onze regio?

De Monitor AOJ biedt u de mogelijkheid om te zien hoe het met de kinderen en jongeren in uw regio gaat. Welk aanbod is aanwezig en in hoeverre sluit het voldoende aan op de behoefte. Gebruik het voor uw beleid, uw sturing en uw gesprekken met uw samenwerkingspartners.
Ga naar het rapport Hoe zorgt u voor de jeugd

Ga in gesprek over de cijfers

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde de tool ‘Samen in gesprek over cijfers’ als leidraad voor beleidsmedewerkers van gemeenten, samenwerkingsverbanden en jeugdzorgaanbieders om het gesprek over cijfers te voeren, de juiste mensen daarbij uit te nodigen en gezamenlijk doelen te bereiken. Dit helpt bij het inrichten van een effectief jeugdbeleid.

In de praktijk

Ondersteuning OOGO jeugd

De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als bestuurlijk overleg…

Lees verder