Passend Onderwijs Almere meet, vergelijkt en stelt beleid bij met de Monitor AOJ

Passend Onderwijs Almere meet, vergelijkt en stelt beleid bij met de Monitor AOJ“Monitor AOJ is nuttige voedingsbodem voor uitrol beleid en afstemming ervan.” “School betekent meer dan onderwijs. Het gaat om jeugdwelzijn met als belangrijkste taak het realiseren van onderwijs.” Volgens beleidsmedewerker en projectleider van samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere, Peter de Vries, is versterking met…

Ondersteuning OOGO jeugd

De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als bestuurlijk overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten binnen een regio. Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp af. Denk aan afspraken tussen de wijkteams en zorgteams op scholen,…

Regio Oss en Omstreken

Regio Oss en Omstreken wil inzicht in effectiviteit samenwerking”Privacy is een onderwerp dat in alle gesprekken naar voren is gekomen als oorzaak van een gebrek aan informatiedeling.” In november 2015 is de regio Oss en Omstreken gestart met de monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp (AOJ) om na te gaan in hoeverre het lukt om de…