U kunt als regio deelnemen aan de Monitor AOJ. Dit proces kunt u alleen uitvoeren of samen met het Nederlands Jeugdinstituut of een andere partij die u ondersteunt. Bij deelname aan de Monitor AOJ krijgt u beschikking over het meetinstrument dat de monitor aanbiedt. Deze richt zich op de samenwerking tussen partners in het onderwijs en jeugdhulp binnen de regio.

 

Als u besluit mee te doen met de Monitor AOJ, dan is het van belang dat dit een gezamenlijk besluit is van onderwijs en gemeenten. Voor zowel u als het NJi betekent meedoen dat dit inzet en werk met zich meebrengt. Daarom is draagvlak in dit stadium voor ons prioriteit. U moet ook gezamenlijk besluiten op welke manier u meedoet en met welke frequentie u gebruik wenst te maken van de Monitor AOJ.

Voordelen van ondersteuning

  • We werken met een team aan specialisten. Zij zijn dagelijks nauw betrokken bij de inhoudelijke, beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.
  • Het NJi levert standaarddocumenten om bestuurders en uitvoerders van de gemeenten en scholen in de regio te informeren over de monitor.
  • Het NJi draagt zorg voor de (anonieme) dataverzameling en houdt de respons bij.
  • Het NJi verwerkt de uitkomsten van de vragenlijsten. Deze uitkomsten worden ook naar de respondenten gestuurd die hun mail in de vragenlijst achterlaten.
  • In de werkbijeenkomst gaan het NJi en de regio in gesprek over de resultaten en op een (bijstelling van de) ontwikkelagenda.
  • Het NJi denkt mee in het proces van de implementatie bij het vormgeven van een vervolg naar aanleiding van de resultaten uit de Monitor AOJ.
  • Ze maakt hierbij gebruik van kennis en instrumenten, die gebaseerd zijn op landelijk onderzoek en ervaringen/praktijken in andere regio’s.

Aanvraag ondersteuning

 

Aanvraag versturen