Om de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang te realiseren is het belangrijk om de verbinding tussen passend onderwijs en de transformatie in het jeugddomein goed te leggen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelde daarom de ‘Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp’ (AOJ) op verzoek van de regio’s met subsidie van de ministeries van VWS en OCW.

De monitor is in 2019 vernieuwd, in afstemming met de PO-Raad, VO-raad en de VNG, die samen met het NJi het instrument in stand willen houden. De monitor is bedoeld om professionals in gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht te geven in de effectiviteit van de samenwerking.

Samenwerkingsverbanden en gemeenten kunnen ervoor kiezen dit instrument in te zetten om de kwaliteit van hun samenwerking rondom kinderen, gezinnen en scholen te meten en te verbeteren.

 

Wilt u aan de slag met de Monitor AOJ? Wij ondersteunen u hierbij op de volgende manieren. Wij:

  • Leveren standaarddocumenten om bestuurders en uitvoerders van de gemeenten en scholen in de regio te informeren over de monitor.
  • Helpen de regio door tijdens een bijeenkomst mee te bepalen wat de doelen en ambities zijn voor het gebruik van de monitor.

Maak kennis met onze adviseurs

We werken met een team aan specialisten. Zij zijn dagelijks nauw betrokken bij de inhoudelijke, beleidsmatige en bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met projectleider Lieke Salomé via onderstaande contactgegevens.

Lieke Salomé