Wilt u de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in uw regio verbeteren? Ga dan aan de slag met Monitor AOJ. Daarmee krijgt u inzage in de gegevens over gemeente(n) en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in uw eigen regio. Monitor AOJ voedt het gesprek tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten in het OOGO en ondersteunt het vormgeven van beleid en het houden van regie.

U doet mee als regio. Dit betekent dat u als gemeente(n) samen met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) werkt aan de aan een goede afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. De resultaten uit de Monitor AOJ bestaan uit kengetallen, trends, benchmarks en de resultaten uit de vragenlijsten. Die desgewenst uitgezet worden onder beleidsmakers en professionals in de uitvoering. Herhaalde jaarlijkse of tweejaarlijkse afname van de vragenlijsten, kan vorderingen of juist stagnatie snel inzichtelijk maken. U kunt met de resultaten aan de slag in een werkbijeenkomst met de samenwerkingspartners in de regio. Deze bijeenkomst kunt u zelf organiseren.

Verbinden, monitoren en ontwikkelen

Monitor AOJ op zichzelf biedt de handvatten voor cijfermatig inzicht en hoe de samenwerking wordt ervaren door de betrokkenen, echter de begeleiding van het proces om echt de verbinding te maken en te werken vanuit een gemeenschappelijk kader, blijft noodzakelijk.

De samenwerking rondom de (integrale) vraag van jeugdige en gezin is in de praktijk nog maar weinig het vertrekpunt. Hierdoor komt een effectieve samenwerking rondom jeugdige en gezin met een ondersteuningsvraag vaak niet of beperkt tot stand. Het risico is groot dat de preventieve kansen op het voorkomen van ernstigere problematiek mogelijk gemist worden.

Een effectieve samenwerking vraagt een dialoog over de regionale situatie, een investering in elkaar en coördinatie op de gezamenlijk gemaakte afspraken. Een lerend effect zit in het terugkerend monitoren, evalueren, verbeteren wat nog niet goed gaat, en erop sturen.

Van inzicht naar uitzicht: Uw verhaal achter de cijfers

De cijfers die we in de Monitor AOJ geven, dienen als basis. Het verhaal achter de meting, ‘waarom gebeuren de dingen zoals ze kennelijk gebeuren’, is vele malen interessanter dan de grafiek. Het verhaal geeft de waarde aan de cijfers en werkt verklarend. Het verhaal in de regio organiseert u zelf. Vragen voor een startgesprek kunnen daarbij helpen. Ook verdiepingsvragen over de (onderwijs- en jeugdzorg) cijfers kunnen u verder brengen.

Instrumenten

Handleiding

De handleiding biedt praktische informatie over het gebruik en de mogelijkheden van de instrumenten van de Monitor AOJ voor uw regio.

Vragen voor Startgesprek

Het startgesprek is bedoeld om zicht te krijgen op de specifieke vragen van de regio en de verwachtingen van de inzet van de Monitor AOJ.

Vragenlijst voor Uitvoering

De vragenlijst voor Professionals in de Uitvoering gaat over hoe een uitvoerder vanuit de eigen rol de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp ervaart.

Vragenlijst voor Beleid

De vragenlijst voor Professionals in Beleid. De vragen gaan over hoe een beleidsmaker vanuit de eigen rol de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp ervaart.

Uitnodiging deelname enquête

Nodig de professionals in de uitvoering en beleid in uw regio uit voor het invullen van de vragenlijsten. Download de voorbeeldteksten voor de uitnodigingsmails.