Aanbod onderwijssoorten

 
regio: geen regio gekozen   

Selecteer een gemeente of samenwerkingsverband:

De cijfers op deze pagina worden niet meer vernieuwd. DUO publiceert het aantal leerlingen per onderwijssoort in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Samenwerkingsverbanden op de kaart toont het aantal leerlingen in het po en vo en het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op het niveau van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Inleiding

Voor een goede spreiding van het onderwijsaanbod is het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten samenwerken. In veel gebieden met leerlingendaling willen scholen samenwerken. Zo kunnen zij hun onderwijsaanbod zo breed mogelijk houden.

Sinds 1 januari 2016 mogen leerlingen in het voortgezet onderwijs maximaal 50% van hun hele opleiding aan een andere school volgen. Eerder mocht dat maximaal 50% van een schooljaar.

Met deze cijfers krijgt u in de regio van het samenwerkingsverband inzicht in het aanbod van de onderwijssoorten in primair en voortgezet onderwijs. Ook geven de cijfers informatie over het aantal leerlingen dat in de regio staat ingeschreven in alle aanwezige onderwijssoorten in primair en voortgezet onderwijs.

Tenslotte wordt informatie gegeven over de afstand die leerlingen moeten afleggen tussen hun woonadres en het adres waar zij onderwijs volgen.

 

Toelichting cijfers

De indicator ‘onderwijssoorten’ bestaat uit drie gegevens, het aanbod aan onderwijssoorten in uw gemeente/regio, het aantal leerlingen per onderwijssoort en de afstand naar onderwijs. De ranking toont de rangorde van het aantal meters van het woonadres van leerlingen tot aan school per gemeente/regio. De gegevens zijn beleidscijfers en afkomstig van DUO. De gegevens kunt u vergelijken met andere regio’s, gemeenten of het landelijk gemiddelde. Tevens ziet u de trend van de afgelopen jaren. Klik hier voor een uitgebreidere toelichting op de cijfers.

Gemiddelde afstand woonadres en onderwijsvestiging

Waar staat uw regio ten opzichte van andere regio’s? Hoog betekent dat de gemiddelde afstand van huis naar school groot is, laag betekent dat de gemiddelde afstand van huis naar school klein is. Elke staaf geeft het gemiddelde van de laagste 5% van de regio’s tot de hoogste 5%.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Onderwijssoorten in uw gemeente of regio

Onderstaande tabel geeft beleidscijfers over het aantal leerlingen per onderwijssoort in uw gemeente/regio weer. De tabel toont zowel absolute aantallen als percentages van het totaal aantal leerlingen in het basis of voortgezet onderwijs.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Leerlingen per onderwijssoort per jaar

De figuur geeft de trend van het aantal leerlingen per onderwijssoort voor uw gemeente/regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde voor de afgelopen jaren weer. Onder de figuur kunt u de desbetreffende trend voor uw gemeente/regio en Nederland aan of uitzetten door erop te klikken.

selecteer een regio om deze figuur te kunnen zien:

Wat kan ik met de cijfers uit mijn regio?

Met deze cijfers is het mogelijk om als samenwerkingsverband inzicht te krijgen in de mate waarin het onderwijsaanbod in de regio ‘dekkend’ is. Met andere woorden: zijn alle verschillende onderwijssoorten in primair en voortgezet onderwijs in deze regio aanwezig?

Doordat ook informatie wordt gegeven over het aantal leerlingen dat per onderwijssoort staat ingeschreven in de afgelopen jaren, krijgt u ook zicht op ontwikkelingen en trends in de leerlingpopulaties per onderwijssoort. Bovendien is het mogelijk om met onderwijsbesturen en gemeenten in gesprek te gaan over de fysieke bereikbaarheid van deze onderwijssoorten, omdat de afstand tussen woonadres en schoollocatie van de leerlingen wordt weergegeven. Als bijvoorbeeld blijkt dat de afstand die leerlingen in de regio moeten afleggen naar speciaal onderwijs relatief groot is, kunt u met schoolbesturen en gemeenten in uw regio in gesprek over de consequenties daarvan voor de kosten van het leerlingenvervoer en de mogelijkheden om (gezamenlijk) te bezien of het mogelijk is om afstanden te verkleinen door nieuwe schoollocaties te realiseren.